De Generaal

Jump to: navigation, search

Strijd in het leven, Strijd om het leven


In het geloof van de Generaal staat strijd centraal. Er is altijd een strijd die het waard is om gestreden te worden. De oprechte overtuiging dat strijd oplossing biedt bij alle problemen, verbindt de gelovigen van de Generaal. Dit betekent echter niet dat het geloof van de Generaal alleen bestaat uit de verheerlijking van geweld.

In de strijd is geweld slechts één van de mogelijke middelen om het doel te bereiken:


DE OVERWINNING!!!


Binnen het geloof van de Generaal is daarom een strakke organisatie onontbeerlijk. Zelfbeheersing, discipline, moed (maar geen roekeloosheid!) en kameraadschap zijn noodzakelijke eigenschappen van een goed gelovige.

Heldhaftig sneuvelen is natuurlijk prijzenswaardig, maar de overwinning is wat telt. Ook een gelovige van de Generaal die in zijn bed sterft, zal in de hemel de Generaal kunnen dienen als hij altijd dapper voor de Generaal en de overwinning heeft gestreden. En een roekeloze gelovige die zijn leven verspilt en daarmee zijn broeders in gevaar brengt, zal toch naar de onderwereld gaan.


Het zal niemand verbazen dat de cultus van de Generaal nauw verbonden is met het leger. Hoewel ook niet militairen gelovige kunnen zijn, staat de militaire rang in hoog aanzien binnen de cultus. Andersom worden bijna alle officieren van het leger gekozen uit de priesters en paladijnen van de Generaal.

De onderlinge band tussen gelovigen is zeer hecht en overstijgt familiebanden en vriendschappen. Tijdens de gezamenlijke maaltijden (de broedermalen) kan iedereen vrijuit spreken, met inachtneming van de hiërarchie. Niets wat hier wordt besproken zal de kamer verlaten.